In 2026 zal de Supersport 300 World Championship plaatsmaken voor een nieuwe raceklasse. Deze verandering komt voort uit de behoefte om de motorsport toegankelijker en veiliger te maken voor jonge rijders. De nieuwe klasse zal zich richten op het gebruik van lichtere en minder krachtige motoren, wat de nadruk legt op rijvaardigheid en strategie in plaats van pure snelheid.

De beslissing om de Supersport 300 te vervangen is genomen na uitgebreide overleggen met teams, fabrikanten en rijders. De huidige klasse, die in 2017 werd geïntroduceerd, heeft veel jonge talenten voortgebracht, maar er zijn ook zorgen gerezen over de veiligheid en de kosten van deelname. De nieuwe klasse zal naar verwachting deze problemen aanpakken door strengere technische reglementen en een meer gestandaardiseerde aanpak.

Een belangrijk aspect van de nieuwe raceklasse is de focus op duurzaamheid. Er wordt overwogen om elektrische of hybride motoren te introduceren, wat niet alleen de ecologische voetafdruk van de sport zou verkleinen, maar ook nieuwe technologische innovaties zou stimuleren. Dit zou de motorsport een modern en toekomstgericht imago geven.

De aankondiging van deze verandering heeft gemengde reacties opgeroepen binnen de motorsportgemeenschap. Sommigen zien het als een noodzakelijke evolutie, terwijl anderen nostalgisch zijn over het verdwijnen van de Supersport 300. Desondanks is de algemene consensus dat de nieuwe klasse een positieve stap voorwaarts zal zijn voor de sport.

Met deze veranderingen hoopt de organisatie een nieuwe generatie rijders aan te trekken en de motorsport toegankelijker en veiliger te maken voor iedereen.